Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

1. stupeň

Slovenský jazyk

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Informatika

Chémia

Dejepis

Zemepis

Technická

výchova

Telesná

výchova

Náboženská

výchova

Občianska

výchova

Výtvarná výchova

Hudobná

výchova

  

 

BiológiaFyzika 

 

 

           

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.