Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Športová gymnastika

Telocvičňa ZŠ Vinbarg

S profesionálnou trénerkou gymnastiky

Čo sa naučíte - čomu napomáha gymnastika:

správnemu držaniu tela

rozvoju koordinácie

harmonickému rastu dieťaťa

Ako cvičíme:

na náradí

pri hudbe

cvičenia na správne držanie tela....

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.