Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

 

Úspešnosť (umiestnenie) žiakov ZŠ v súťažiach (vedomostné, športové, umelecké) okresné kolá 2017/2018

Ochranárik – 1. m.

Vianočný pozdrav – 1. m.

Vianočná pohľadnica – 1. m.

Šaliansky Maťko – 1. m.

Hviezdoslavov Kubín  (III. kategória – poézia) – 1. m.

Mc Donald CVP (futbal I. st.) – 1. m.

ARS Poetika (recitačná súťaž) – 1. m.

Olympiáda zo SJaL – 2. m.

Geografická olympiáda – 2. m.

Hviezdoslavov Kubín  (III. kategória – próza) – 2. m.

Basketbal (chlapci) – 2. m.

Futsal žiakov ZŠ – 3. m.

Geografická olympiáda – 3. m.

Basketbal (dievčatá) – 3. m.

 

Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach v šk. roku 2016/2017

1.   stupeň

 

Umiestnenie

Meno žiaka

Pedagóg

 

Celoslovenské súťaže

 

 

 

 

Všetkovedko

Úspešní riešitelia

Andrea Hnatková

3. A

Valéria Tarbajová

 

Michal Kijovský

3. B

Alena DzúrováTrnovská

 

Kristína Nimásová

3. A

Valéria Tarbajová

 

Nikola Hnatková

3. A

Valéria Tarbajová

 

Čitateľský oriešok (čitateľská gramotnosť)

4. miesto  

Loriána Feciľáková 3. A

Mariana Antolíková

Valéria Tarbajová

 

12. miesto

Natália Nimásová

3. A

Mariana Antolíková

Valéria Tarbajová

 

Klokanko

(matematická súťaž)

Úspešní riešitelia

Samuel Paulo

2. B

Eva Eliašová

 

Loriána Feciľáková 3. A

Valéria Tarbajová

 

 

Okresné kolo

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

I.kat.- próza

1. miesto

Loriána Feciľáková 3. A

Valéria Tarbajová

 

Šaliansky Maťko I. kat.

Cena poroty

Loriána Feciľáková 3. A

Valéria Tarbajová

 

 

Výtvarné súťaže – ocenené práce

 

 

Anjeli strážni

1. miesto

Alexandra Žoltáková 2. B

Mariana Antolíková

1. miesto

Vanesa Červenická 3. B

Mariana Antolíková

Červené jablko

Všetko čo mám rád

2. miesto

Soňa Vantová

1. A

Mariana Antolíková

3. miesto

Damián Meščan

3. A

Mariana Antolíková

Čestné uznanie

Dávid Kováč      2. B

Mariana Antolíková

Čestné uznanie

Andrea Kokindová 3. B

Mariana Antolíková

           

2.stupeň

 

Umiestnenie

Meno žiaka

Pedagóg

 

Celoslovenské súťaže

 

 

 

 

Deti a architektúra

3. miesto

Sandra Ščerbáková 6. B

Mariana Antolíková

1. miesto

Cena festivalu

Sandra Ščerbáková 6. B

Mariana Antolíková

Cena WEBER

Jesika Kundrátová   6. B

Mariana Antolíková

Cena GINGERS

Viktória Švedová    6. A

Mariana Antolíková

 

Cena WEBER

Monika Lazurová    6. B

Mariana Antolíková

 

Krajské kolo

 

 

 

 

Šaliansky Maťko

2.miesto

Emily Eštoková     5. B

Tatiana Bartošová

Basketbal - chlapci

5. miesto

12 žiakov

Alena DzúrováTrnovská

Basketbal  - dievčatá

5. miesto

12 žiačok

Alena DzúrováTrnovská

 

Okresné kolo

 

 

 

 

Šaliansky Maťko II. kat.

1. miesto

Emily Eštoková    5. B

Tatiana Bartošová

Basketbal - chlapci

1. miesto

12 žiakov

Alena DzúrováTrnovská

Basketbal - dievčatá

1. miesto

12 žiačok

Alena DzúrováTrnovská

Kráľ čitateľov

1. miesto

Marcel Huňady    5. A

Tatiana Bartošová

Hviezdoslavov Kubín

II. kat. - poézia

1. miesto

Ema Červenická      6. A

Tatiana Bartošová

Hviezdoslavov Kubín

III. kat. - próza

1. miesto

Viktória Kmeťová

 8. roč.

Tatiana Bartošová

ArsPoetica I. kat.

1. miesto

Henrieta Štefanovová 7. roč.

Eva Mačejová

ArsPoetica II. kat.

1. miesto

Viktória Kmeťová

8. roč.

Valéria Dzubáková

Olympiáda z anglického jazyka kat. B1

2. miesto

Martina Cifrová   9. B

Jitka Feciľáková

Hviezdoslavov Kubín

II. kat. - próza

2. miesto

Emily Eštoková

Tatiana Bartošová

Komiksiáda II. kat.

3. miesto

Zuzana Kozubová

6. A

Tatiana Bartošová

Šaliansky Maťko III. kat.

3. miesto

Ema Červenická   6. A

Tatiana Bartošová

Vybíjaná ml. žiaci

3.miesto

Billá, Čepigová, Lišivková, Baranová, Eštoková,..

Alena Fellegiová

Eva Mačejová

Komiksiáda I. kat.

4. miesto

Bernadeta Baranová

Tatiana Bartošová

Komiksiáda II. kat.

4. miesto

Ema Červenická

6. A

Tatiana Bartošová

Geografická olympiáda

4. miesto

Ema Červenická

6. A

Jana Harčárová

Dejepisná olympiáda

5. miesto

Daniela Hudáková

9. A

Mária Barillová

Medzníky II. svetovej vojny

5. miesto

Labovská, Potočňáková 9.A, Hudáková 9. B

Mária Barillová

Pytagoriáda

6. miesto

Lukáš Červenický 5.A

Peter Maslej

Dejepisná olympiáda

11. miesto

Miroslav Krupa

9. A

Mária Barillová

 

Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach v šk. roku 2015/2016

1. stupeň:

 

 

Umiestnenie

Meno žiaka

Pedagóg

 

 

Okresné kolo

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín- 1.kat.- próza

2.miesto

Loriána Feciľaková 2. A

Valéria Tarbajová

 

 

Výtvarné súťaže – ocenené práce

 

Čarovné jablko - život vo farbách

Loriána Feciľáková, Karolína Mia Semanková

Mariana Antolíková

2. stupeň:

 

Umiestnenie

Meno žiaka

Pedagóg

 

Celoslovenské kolo

 

 

 

 

Geografická olympiáda

Úspešná riešiteľka

Cena dekana PF UK BA

Dorota Porubská,

9.A

 

 

Jana Harčárová

Krajské kolo

 

 

 

    Matematická olympiáda

   1.miesto

Dorota Porubská,  9.A

Peter Maslej

 

Geografická olympiáda

4. miesto

Dorota Porubská, 9.A

Jana Harčárová

    Chemická olympiáda

4.miesto

Dorota Porubská 9.A

Marek Pataky

 

Okresné kolo

 

 

 

 

Môj Bardejov – lit. súťaž

1.miesto

Natália Rimárová 9. A

Tatiana Bartošová

Geografická olympiáda

    1.miesto

Dorota Porubská, 9.A

Jana Harčárová

 

Matematická olympiáda

1.miesto

Dorota Porubská, 9.A

Peter Maslej

Vydavateľstvo Horect – Najvtipnejší zážitok z VH AJ

1.miesto

Timea Červenická, 9. A

Viera Mikulová

Hviezdoslavov Kubín – próza

1.miesto

Viktória Kmeťová 7. roč.

Tatiana Bartošová

Môj Bardejov – lit. súťaž

2.miesto

Laura Labovská, 8. B

Stanislav Polák

Streetball - žiačky

2.miesto

Šalátová, Matviaková, Billá, Kaňuchová 8. B

Alena Dzurová

Šaliansky Maťko

2.miesto

Viktória Kmeťová 7.roč.

Tatiana Bartošová

Chemická olympiáda

2.miesto

Dorota Porubská 9.A

Marek Pataky

Vybíjaná

2.miesto

 

Alena Fellegiová, Eva Mačejová

Prednes v RJ – ARS POETICA

2.miesto

Simona  Novotná 9. B

Eva Mačejová

Cezpoľný beh

2.miesto

Lukáš Magda 9.A

Alena Fellegiová, Eva Mačejová

Atletika - kategória jednotlivcov – beh 60 m

2.miesto

Šimon Tyliščák 9.A

Alena Fellegiová, Eva Mačejová

Atletika - kategória jednotlivcov – beh 300 m

2.miesto

Šimon Tyliščák 9.A

Alena Fellegiová, Eva Mačejová

Atletika - kategória jednotlivcov – beh 1000 m

2.miesto

Lukáš Magda 9.A

Alena Fellegiová, Eva Mačejová

Hviezdoslavov Kubín – poézia

2.miesto

Lukáš Magda 9.A

Tatiana Bartošová

Dejepisná olympiáda

3.miesto

Dorota Porubská 9. A

Mária Barillová

 

4.miesto

Miroslav Krupa 8.A

Mária Barillová

 

5.miesto

Daniela Hudáková 8.A

Mária Barillová

 

6.miesto

Patrik Sidor 8.B

Mária Barillová

Biblická olympiáda

7. miesto

N. Rimárová, D. Tarcalová, T. Červenická, 9.A

Jana Harčárová

 

 

Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach v šk. roku 2014/2015

 

Počet zúčastnených žiakov

Umiestnenie

Meno žiaka

Pedagóg

Celoslovenské kolo

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda

1

3. miesto

D. Porubská

Mgr. Šoltés Tipulová

Krajské kolo

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda

1

3. miesto

D. Porubská

Mgr. Šoltés Tipulová

Basketbal – žiačky

9

3. miesto

 

Mgr. Dzúrová Trnovská

Dejepisná olympiáda – 8. roč.

 

4. miesto

D. Porubská

Mgr. Barillová

Šaliansky Maťko

 

Cena poroty

V. Kmeťová

Mgr. Bartošová

 

Okresné kolo

 

 

 

 

 

Obvodné kolo – basketbal dievčat

9

1. miesto

 

Mgr. Dzúrová Trnovská

Starkí sú studnicou múdrosti – lit. súťaž

 

1. miesto

V. Kmeťová

Mgr. Bartošová

Starkí sú studnicou múdrosti – lit. súťaž

 

1. miesto

D. Porubská

Mgr. Bartošová

Napíš Mikulášovi

 

1. miesto

Z. Martičková

Mgr. Bartošová

Napíš Mikulášovi

 

1. miesto

D. Porubská

Mgr. Bartošová

Napíš Mikulášovi

 

1. miesto

J. Žáková

Mgr. Rohaľová

Šaliansky Maťko

 

1. miesto

V. Kmeťová

Mgr. Bartošová

Až raz budem mamou

 

1. miesto

S. Kundrátová

Mgr. Rohaľová

Dejepisná olympiáda - 7. roč.

 

1. miesto

D. Porubská

Mgr. Barillová

Hviezdoslavov Kubín – III. kat. - próza

 

1. miesto

L. Tkáčová

Mgr. Bartošová

OK v atletike žiakov ZŠ

Beh na 300 m

 

1. miesto

Š. Tyliščák

Mgr. Mačejová

Biblická olympiáda

3

1. miesto

D. Porubská

Mgr. Šoltés Tipulová

Matematická olympiáda

 

2. miesto

D. Porubská

Mgr. Maslej

Vybíjaná – žiačky ZŠ a SŠ

9

2. miesto

 

Mgr. A. Fellegiová

Mladý literárny kritik a ilustrátor

 

2. miesto

B. Javorová

Mgr. Bartošová

Hviezdoslavov Kubín -  II. kat. – poézia

 

2. miesto

V. Kmeťová

Mgr. Bartošová

Hviezdoslavov Kubín -  III. kat. - poézia

 

2. miesto

L. Magda

Mgr. Bartošová

Olympiáda z AJ

 

2. miesto

M. Ladomerský

Mgr. Feciľáková

Vybíjaná žiačok 7.,8. a 9. roč.

11

2. miesto

 

Mgr. A. Fellegiová

Slávik Slovenska

 

2. miesto

L. Kozáková

Mgr. Šoltýsová

OK v atletike žiakov ZŠ

Beh na 60 m

 

2. miesto

L. Magda

Mgr. Mačejová

OK v atletike žiakov ZŠ

Beh na 1 000 m

 

2. miesto

L. Magda

Mgr. Mačejová

OK vo vybíjanej  žiačok ZŠ

12

2. miesto

 

Mgr. Mačejová

Cestný beh Radničným námestím

5

3. miesto

 

Mgr. Mačejová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

3. miesto

N. Lišivková

Mgr. Slivová

Geografická olympiáda – 8. roč.

 

3. miesto

D. Porubská

Mgr. Harčárová

OK v atletike žiakov ZŠ

Družstvo chlapcov

 

3. miesto

 

Mgr. Mačejová

OK v atletike žiakov

 a žiačok ZŠ

Beh na 60 m

 

3. miesto

Z. Belejčáková

Mgr. A. Fellegiová

Pytagoriáda

 

3. miesto

D. Porubská

Mgr. Maslej

Geografická olympiáda – 5. roč.

 

4. miesto

N. Lukáčová

Mgr. Harčárová

Dejepisná olympiáda – 9. roč.

 

4. miesto

M. Hnát

Mgr. Barillová

Dejepisná olympiáda – 7. roč.

 

4. miesto

M. Krupa

Mgr. Barillová

Malý futbal st. žiakov

10

6. miesto

 

Mgr. Mačejová

Dejepisná olympiáda – 9. roč.

 

6. miesto

P. Kolcun

Mgr. Barillová

 

Výtvarné súťaže – ocenené práce

 

Čarovné jablko 

7 prác

Mgr. Antolíková

Poľovníci a príroda v tvorbe detí

5 prác

Mgr. Antolíková

Požiarnici

5 prác

Mgr. Antolíková

Odkazy Zemi

13 prác

Mgr. Antolíková

Pani Zima príde k nám

1 práca

Mgr. Antolíková

 

Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach v šk. roku 2013/2014

 

Počet zúčastnených žiakov

Umiestnenie

Meno žiaka

 

Celoslovenské kolo

 

 

 

 

Celos. korešpondenčná súťaž  z fyziky

 

1. miesto

D. Porubská

Geografická olympiáda

 

úspešná riešiteľka

D. Porubská

 

Krajské kolo

 

 

 

 

Geografická olympiáda – 7. roč.

 

1. miesto

D. Porubská

Šach žiakov ZŠ

 

1. miesto

M. Zuščin

Basketbal – žiačky

10

3. miesto

 

Biblická olympiáda – 4. roč.

 

4. miesto

J. Porubský

Vybíjaná – žiačky

 

5. miesto

 

Biblická olympiáda – 7. roč.

 

6. miesto

D. Porubská

Dejepisná olympiáda – 7. roč.

 

9. miesto

D. Porubská

 

Okresné kolo

 

 

 

 

Obvodné kolo – basketbal dievčat

10

1. miesto

 

Mestská plavecká liga

 

1. miesto

S. Čupová

Starkí sú studnicou múdrosti – lit. Súťaž

 

1. miesto

D. Porubská

Mestská futbalová liga – ml. ž.

6

1. miesto

 

Geografická olympiáda – 7. roč.

 

1. miesto

D. Porubská

Moja najkrajšia rozprávka

 

1. miesto

N. Lukáčová

Moja najkrajšia rozprávka

 

1. miesto

L. Lenártová

Šaliansky Maťko

 

1. miesto

L. Magda

Mama, ocko, ste moje všetko – literárna súťaž

 

1. miesto

D. Porubská

Vybíjaná – žiačky

 

1. miesto

 

Biblická olympiáda - 7. roč.

 

1. miesto

D. Porubská

Moja pani učiteľka – lit. súťaž

 

1. miesto

D. Porubská

Obvodná fyzikálna súťaž

 

1. miesto

S. Hopková

Školská šachová liga

 

1. miesto

M. Zuščin

Olympiáda zo SJL - 9. roč.

 

2. miesto

V. Žáková

Dejepisná olympiáda - 7. roč.

 

2. miesto

D. Porubská

Hviezdoslavov Kubín – 5. roč.

 

2. miesto

V. Kmeťová

Hviezdoslavov Kubín – 8. roč.

 

2. miesto

L. Tkáčová

Obvodná fyzikálna súťaž

 

2. miesto

M. Kažimírová

Obvodná fyzikálna súťaž

 

2. miesto

S. Fertaľ

Poklad rytiera Rolanda

 

2. miesto

Čurná

Mikloš

Šepitková

Huňady

Donald Cup – futbal (3. + 4. roč)

9

2. miesto

 

Biblická  olympiáda – 4. roč.

 

2. miesto

J. Porubský

Malý futbal – ml.  žiaci

10

2. miesto

 

OK v atletike žiakov a žiačok – beh na 800 m

 

2. miesto

A. Stachurová

Šach žiakov

 

3. miesto

M. Zuščin

Biologická olympiáda – 9. roč.

 

3. miesto

M. Kaňuch

Dejepisná olympiáda – 9. roč.

 

3. miesto

S. Hopková

Pytagoriáda – 4. Ročník

 

3. miesto

J. Porubský

Hviezdoslavov Kubín -  7. roč.

 

3. miesto

L. Magda

Obvodná fyzikálna súťaž

 

3. miesto

D. Chodorčuk

Vybíjaná – staršie žiačky ZŠ a SŠ

 

3. miesto

 

Stolnotenisová liga žiakov a žiačok ZŠ

 

3. miesto

M. Zuščin

Minifutbal chlapcov

10

3. miesto

 

OK v atletike žiakov a žiačok

 

3. miesto

J. Skonc

Školská šachová liga

 

3. miesto

M. Zuščin

Dejepisná olympiáda – 7. roč.

 

4. miesto

L. Hudák

Obvodné kolo – basketbal chlapcov

13

4. miesto

 

OK  vo volejbale žiakov

10

4. miesto

 

OK v atletike žiakov a žiačok – 4 x 60 m

 

4. miesto

S. Hopková              N. Kohutová             B. Mihoková

Z. Belejčáková

Volejbal žiačok ZŠ

9

5. miesto

 

Malý futbal st. žiakov

 

5. miesto

 

OK v atletike žiakov a žiačok – družstvo dievčt

 

5. miesto

 

OK v atletike žiakov a žiačok – beh na 60 m

 

5. miesto

Z. Belejčáková

OK v atletike žiakov a žiačok – beh na 300 m

 

5. miesto

M. Gajdošová

Biblická olympiáda – 9. roč.

 

7. miesto

M. Zuščin

Dejepisná olympiáda

 

8. miesto

J. Hudák

Biblická olympiáda – 6. roč.

 

9. miesto

L. Kaňuchová

 

Literárne súťaže – ocenené práce

 

Mikuláš

 

 

N. Rimárová

Poľovníci a príroda očami detí

 

 

N. Rimárová

Mlieko pre deti

 

 

N. Lukáčová

 

Výtvarné súťaže – ocenené práce

 

Čarovné jablko  - „Ja, keď vyrastiem“

 

 

D. Porubská

Z. Martičková

L. Kaňuchová

Môj svet

 

 

V. Kmeťová

K. Marková

D. Hudáková

Môj prázdninový sen

 

 

N. Lukáčová

D. Kozubová

Odkaz SNP

 

 

S. Potočňáková

J. Eštok

K. Jazudeková

 

Výsledky  krajských a  okresných kôl súťaží v školskom roku 2012/2013

 

 

Počet zúčastnených žiakov

Umiestnenie

Meno žiaka

Krajské kolo

 

 

 

 

Biblická olympiáda  Evanj.

 

1. miesto

D. Porubská

Hviezdoslavov Kubín

 

Cena poroty za výborný prednes

Patrícia Holodová

Dejepisná olympiáda

 

Úspešný riešiteľ

Soňa Hopková

Dejepisná olympiáda

 

Úspešný riešiteľ

Emília Chodorčuková

Okresné kolo

 

 

 

 

Báseň pre starých rodičov – III. Kategória

 

1. miesto

L. Tkáčová

Báseň pre starých rodičov – II. kategória

 

1. miesto

L. Magda

Báseň pre starých rodičov – I. kategória

 

1. miesto

A. Šima

Mikuláš, čo v tom vreci máš?

 

1. miesto

Z. Martičková

Šaliansky Maťko

 

1. miesto

L. Tkáčová

Hviezdoslavov Kubín – poézia -III. kategória

 

1. miesto

P. Holodová

Hviezdoslavov Kubín – próza -II. kategória

 

1. miesto

L. Tkáčová

Starkí sú studnicou múdrosti

 

1. miesto

T. Červenická

Mamka, ocko, ste moje všetko – lit. súťaž

 

1. miesto

D. Porubská

Mamka, ocko, ste moje všetko – lit. súťaž

 

1. miesto

Z. Martičkovej

Mamka, ocko, ste moje všetko – lit. súťaž

 

1. miesto

V. Kmeťová

Biblická olympiáda Evanj.

 

1. miesto

D. Porubská

Okresné kolo cezpoľného behu

 

2. miesto

S. Šoltýsová

Olympiáda zo SJL

 

2. miesto

C. Chamilová

Dejepisná olympiáda – 9. roč.

 

2. miesto

E. Chodorčuková

Dejepisná olympiáda – 8. roč.

 

2. miesto

S. Hopková

Geografická olympiáda – 6. ročník

 

2. miesto

D. Porubská

SNP a jeho odkaz slovenskému národu – 6. ročník

 

2. miesto

D. Porubská

SNP a jeho odkaz slovenskému národu – 9. ročník

 

2.miesto

M. Snaková

Hviezdoslavov Kubín – poézia – II. kategória

 

2. miesto

L. Magda

OK v atletike – dievčatá – skok do výšky

 

2. miesto

Z. Tomaščíková

OK v atletike – dievčatá – beh na 800m

 

2. miesto

S. Šoltýsová

OK v atletike – dievčatá – vrh guľou

 

2. miesto

Slávka Drangová

OK v atletike – dievčatá – štafeta (rekord školy)

 

2. miesto

Slávka Drangová

E. Chodorčuková

V. Kořinková

S. Šoltysová

OK v atletike – chlapci – skok do výšky

 

2. miesto

R. Čepiga

OK v atletike – chlapci – hod krik. loptičkou

 

2. miesto

D. Hupcej

Biblická olympiáda Evanj.

 

2. miesto

L. Kaňuchová

Školská futbalová liga

 

2. miesto

3.- 4.roč.

Dejepisná olympiáda – 9. roč.

 

3. miesto

C. Chamilová

Matematická olympiáda Z6

 

3. miesto

D. Porubská

Pytagoriáda P6

 

3. miesto

D. Porubská

Basketbal - chlapci

7

3. miesto

 

Biblická olympiáda R-K

 

3. miesto

L. Rimárová

P. Holodová

R. Rimárová

Biblická olympiáda G-K

 

3. miesto

S. Hopková

A.Prokopovičová

D.Chodorčuk

 

Pytagoriáda P3

 

3. miesto

J. Porubský

Mestská športová plavecká liga ZŠ – 4. ročník

 

3. miesto

S. Čupová

OK v atletike družstiev žiačok

9

3. miesto

 

OK v atletike – dievčatá – skok do výšky

 

3. miesto

E. Chodorčuková

OK vo volejbale žiakov

 

4. miesto

 

OK v malom futbale starších žiačok ZŠ

 

4. miesto

 

OK v atletike – dievčatá – vrh guľou

 

4. miesto

Silvia Drangová

OK v malom futbale starších žiakov ZŠ

 

4. miesto

 

Beh Radničným námestím

 

5. miesto

S. Šoltýsová

Kráľovské mestá

 

5. miesto

P. Kmeťová

A. Šima

S. Maňková

Basketbal - dievčatá

10

5. miesto

 

OK v malom futbale mladších žiakov ZŠ

 

5. miesto

 

Výtvarné súťaže – ocenené práce

Prebúdzanie jari

1

 

 

Farby a krásy jesene

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky republikových,  krajských a  okresných kôl súťaží v školskom roku 2011/2012

 

Počet zúčastnených žiakov

Umiestnenie

Meno žiaka

Krajské kolo

 

 

 

 

Basketbal dievčat

12

3. miesto

 

Dejepisná olympiáda

 

4. miesto

D. Klesík

Matematická olympiáda

 

8. miesto

P. Šoltés

Okresné kolo

 

 

 

 

Starkí sú studnicou múdrosti

 

1. miesto

N. Rimárová

Starkí sú studnicou múdrosti

 

1. miesto

L. Rimárová

Účesy – účesy + líčenie

 

1. miesto

A. Šinaľová

K. Špyrlová

Šaliansky Maťko

 

1. miesto

L. Magda

Geografická olympiáda

 

1. miesto

D. Porubská

Geografická olympiáda

 

1. miesto

L. Chamilová

OK v basketbale  dievčat

12

1. miesto

 

Fyzikálna olympiáda

 

1. miesto

P. Šoltés

Pytagoriáda P5

 

1. miesto

M. Kohút

Moja pani učiteľka, môj pán učiteľ

 

1. miesto

D. Porubská

Mama, ocko, moja rodina

 

1. miesto

L. Rimárová

Obvodná fyzikálna súťaž

 

1. miesto

P. Šoltés

Obvodná fyzikálna súťaž

 

1. miesto

D. Klesík

Kinderiáda – beh

 

1. miesto

M. Vančík

Európa v škole

 

1. miesto

D. Porubská

Jesenná nádhera

 

2. miesto

K. Kohutová

Kinderiáda – vrh guľou

 

2. miesto

J.  Lizák

OK cezpoľného behu

 

2. miesto

M. Kapcalová

Olympiáda z anglického jazyka

 

2. miesto

S. Fertaľ

Šaliansky Maťko

 

2. miesto

L. Tkáčová

Matematická olympiáda MOZ-9

 

2. miesto

P. Šoltés

Matematická olympiáda MOZ-6

 

2. miesto

M. Kohút

Dejepisná olympiáda

 

2. miesto

D. Klesík

Mestský šampionát v plávaní

 

2. miesto

S. Hopková

OK v atletike družstiev žiačok

9

2. miesto

 

OK v malom futbale ml. žiakov

 

2. miesto

 

Školská šachová liga – žiaci

 

2. miesto

M. Zuščin

Školská šachová liga – žiačky

 

2. miesto

E. Poláková

Školská šachová liga – družstvá

8

2. miesto

 

Obvodná fyzikálna súťaž

 

3. miesto

M. Briškárová

Obvodná fyzikálna súťaž

 

3. miesto

J. Lenárt

Obvodná fyzikálna súťaž

 

3. miesto

J. Ivančová

Obvodná fyzikálna súťaž

 

3. miesto

V. Vojtušová

Obvodná fyzikálna súťaž

 

3. miesto

A. Maxinová

Okresné kolo cezpoľného behu družstvo

3

3. miesto

 

Cestný beh Radničným námestím

 

3. miesto

M. Kapcalová

OK v basketbale chlapcov

13

3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

 

3. miesto

L. Magda

Hviezdoslavov Kubín

 

3. miesto

D. Míková

OK v atletike – dievčatá – beh na 300 m

 

3. miesto

V. Kořinková

OK v atletike – dievčatá – beh na 60 m

 

3. miesto

V. Kořinková

OK v atletike – dievčatá – beh na 800 m

 

3. miesto

S. Šoltýsová

OK v atletike – dievčatá – vrh guľou

 

3. miesto

M. Kapcalová

Olympiáda z anglického jazyka

 

4. miesto

P. Šoltés

OK vo volejbale žiačok

 

4. miesto

 

Pytagoriáda P5

 

4. miesto

D. Porubská

OK vo vybíjanej žiačok

 

4. miesto

 

OK v atletike – žiačky – skok do výšky

 

4. miesto

Z. Tomaščíková

OK v atletike – žiačky – štafeta

4

4. miesto

 

OK v atletike – žiaci – skok do výšky

 

4. miesto

R. Čepiga

Cestný beh Radničným námestím

 

5. miesto

S. Šoltýsová

OK v atletike družstiev žiakov

 

5. miesto

 

Biblická olympiáda

3

5. miesto

A.Šinaľová,

L. Rimárová,

M. Felediková

Pytagoriáda P5

 

7. miesto

D. Kozubová

Školská šachová liga – žiačky

 

7. miesto

V. Poláková

Výtvarné súťaže – ocenené práce

Farby a krásy jesene

4

 

 

Ovocníčkovia a zeleninkáči

1

 

 

Veľkonočné vajíčko

2

 

 

Prebúdzanie jari

3

 

 

Hrady Slovenska

3

 

 

Kultúra krajín EÚ

5

 

 

Čarovné jablko – „Môj sen“

4

 

 

 

 

Výsledky republikových,  krajských a  okresných kôl súťaží v školskom roku 2010/2011

 

 

Umiestnenie

Meno žiaka

Krajské kolo  

 

 

Basketbal dievčat

2.miesto

 

Okresné kolo  

 

 

Vianočný futbalový turnaj žiakov 3. roč. ZŠ

1. miesto

 

Olympiáda z nemeckého jazyka

1. miesto

A. Ferenc

Účesy – účesy

1. miesto

D. Klesíková

N. Kohutová

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto

D. Míková

OK v atletike – chlapci –beh na 1000 m

1. miesto

M. Papirek

Basketbal dievčat

1. miesto

 

Obvodná fyz. súťaž

1. miesto

P. Šoltés

Starkí sú studnicou múdrosti

1. miesto

M. Hriciková

Veľký učiteľ Uhorska – súťaž L. Stöckel

2. miesto

Hriciková

Kapcalová

Vojtušová

Šaliansky Maťko

2. miesto

P. Holodová

Okresné kolo v plávaní

2. miesto

S. Hopková

ARS poetika

2. miesto

S. Hopková

Pytagoriáda

2. miesto

M. Krupa

OK v atletike – chlapci – vrh guľou

2.miesto

J.Draganovský

Biblická olympiáda II. st.

2. miesto

Hopková,

Chodorčuk, Prokopovičová

Biblická olympiáda I. st.

2. miesto

Potočňáková, Horváthová,

Marková

Biblická olympiáda II. st.

3. miesto

Jazudeková, Baranová,

Sokoli

Cezpoľný beh – družstvo chlapcov

3. miesto

Brehuv

Popjak

Straka

Dejepisná olympiáda

3. miesto

P. Jančuš

Fyzikálna olympiáda

3. miesto

P. Šoltés

Geografická olympiáda

3. miesto

V. Vojtušová

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto

P. Holodvá

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto

S. Tkáčová

Obvodná fyz. súťaž

3. miesto

V. Vojtušová

Dejepisná olympiáda

4. miesto

V. Vojtušová

Malý futbal st. žiakov

4. miesto

 

Vybíjaná žiačok ZŠ

4. miesto

 

OK v atletike – dievčatá – beh na 60m

4. miesto

S. Gribusová

OK v atletike – dievčatá – beh na 300m

4. miesto

L. Kořínková

OK v atletike – dievčatá – skok do výšky

4. miesto

K. Balážová

OK v atletike – družstvo diečat

4. miesto

 

Obvodná fyz. súťaž

4. miesto

D. Klesík

Obvodná fyz. súťaž

5. miesto

S. Ivančová

Geografická olympiáda

5. miesto

L. Chamilová

Pytagoriáda

5. miesto

M. Kohút

OK v atletike – dievčatá – beh na 800 m

5. miesto

K. Balážová

OK v atletike – dievčatá – hod kriketovou loptičkou

5. miesto

M. Kapcalová

OK v atletike – dievčatá – vrh guľou

5. miesto

M. Kapcalová

OK v atletike – štafeta dievčat 4x60 m

5. miesto

 

OK v atletike – družstvo chlapcov

5. miesto

 

Basketbal chlapcov

5. miesto

 

Dejepisná olympiáda

6. miesto

M. Hriciková

Obvodná fyz. súťaž

6. miesto

M. Fornadeľová

Dejepisná olympiáda

8. miesto

M. Čupeľa

Pytagoriáda

8. miesto

L. Hudák

Výtvarné súťaže – ocenené práce

Jesenná nádhera

 2 žiaci

Krása jesennej prírody

 1 žiak

Čarovné jabĺčko

 3 žiaci

Náš Bardejov

 1 žiak

Iskra – posol plameňa

 2 žiaci

Poľovníci a deti

 2 žiaci

 

 

 

 

Výsledky republikových, krajských a okresných kôl súťaží 2009/2010

 

 

Celoslovenské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku 2. miesto J. Hofierka
Olympiáda zo slovenského jazyka 5. miesto J. Hofierka
Geografická olympiáda 6. miesto J. Hofierka
Krajské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku 1. miesto J. Hofierka
Matematická olympiáda 1. miesto J. Hofierka
Olympiáda zo slovenského jazyka 2. miesto J. Hofierka
Geografická olympiáda 2. miesto J. Hofierka
Basketbal dievčat 2. miesto
ARS poetika 3. miesto P. Bilý
Dejepisná olympiáda 5. miesto D. Veselovský
Basketbal chlapci 5. miesto
Kr. kolo v plávaní žiačok 7. miesto S. Hopková
Chemická olympiáda 10. miesto J. Hofierka
Fyzikálna olympiáda 17. miesto J. Hofierka
Okresné kolo
Olympiáda v anglickom jazyku 1. miesto J. Hofierka
Olympiáda zo slovenského jazyka 1. miesto J. Hofierka
Olympiáda z matematiky 1. miesto J. Hofierka
Geografická olympiáda 1. miesto J. Hofierka
Chemická olympiáda 1. miesto J. Hofierka
Šaliansky Maťko 1. miesto P. Holodová
Basketbal dievčat 1. miesto10 dievčat
Basketbal chlapcov 1. miesto12 dievčat
Dedinská basketbalová liga ml. žiačok 1. miesto
Obvodná fyzikálna súťaž 1. miesto J. Hofierka

 

 

Biblická olympiáda 3 1. miesto Pomikalová Harničárová Závodník
Môj učiteľ 1. miesto J. Petrič
Veľkonočná dekorácia 1. miesto S. Hudáková

D. Porubská

Veľkonočná dekorácia 1. miesto D. Motýľová

Z. Belejčáková

Veľkonočná dekorácia 1. miesto L. Šothová

N. Kohutová

Veľkonočné vajíčko 1. miesto J. Hudáková
Účesy – účesy 1. miesto R. Romanová

K. Klimkovská

Bardejovský talent 2. miesto K. Čikošová
Vianočný turnaj v šachu 2. miesto M. Zuščin
Okresná liga družstiev v šachu 2. miesto 5 žiakov
Novoročný turnaj v šachu 2. miesto S. Polák
Dejepisná olympiáda 2. miesto D. Veselovský
Fyzikálna olympiáda 2. miesto J. Hofierka
Hviezdoslavov Kubín 2. miesto D. Míková
Hviezdoslavov Kubín 2. miesto S. Tkáčová
ARS poetika 2. miesto R. Romanová
ARS poetika 2. miesto P. Bilý
Futsal dievčat II. st. 2. miesto 10 žiakov
Atletika – chlapci- beh 60 m 2. miesto J. Hofierka
Dejepisná olympiáda 3. miesto M. Čupeľa
Dejepisná olympiáda 3. miesto V. Vojtušová
Geografická olympiáda 3. miesto L. Chamilová
Geografická olympiáda 3. miesto V. Vojtušová
Obvodná fyzikálna súťaž 3. miesto E. Chodorčuk
Pravda národu o Ľ. Štúrovi 3. miesto A. Macková

R. Romanová

Hviezdoslavov Kubín 3. miesto P. Holodová
Hviezdoslavov Kubín 3. miesto N. Harničárová
Slávik Slovenska 3. miesto L. Tkáčová
Geografická olympiáda 4. miesto N. Hofierková
Olympiáda z nemeckého jazyka 4. miesto A. Ferenc
Pytagoriáda (4. ročník) 7. miesto M. Kohut
Pytagoriáda (6. ročník) 7. miesto K. Ţáková
Pytagoriáda (8. ročník) 7. miesto P. Jančuš
Matematická olympiáda 8. miesto E. Chodorčuk
Výtvarné súťaže – ocenené práce
Krása a farby jesene 2 žiaci
Najkrajšia vianočná pohľadnica 4 žiaci
Prebúdzanie prírody 4 žiaci
Namaľuj si park 2 žiaci
Môj kamarát 4 žiaci
Namaľuj si rozprávku 6 žiaci
Odkaz Jána Pavla II. v tvorbe detí 7 žiaci

 

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.