Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 

 


 

Náboženská a etická výchova

POZVÁNKA

Dňa 5. 3. 2018 t. j. pondelok o 13.30 hod. sa uskutoční beseda pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka s o. ThLic. ThDr. PaedDr. Jozefom Marettom na tému "Exzorcizmus a biela mágia"v priestoroch ZŠ (vchod od ulice J. Grešáka - evanjelická modlitebňa). Srdečne pozývame aj rodičov a starých rodičov.

 

Aranžovanie adventných vencov

Začiatok Adventu na ZŠ Vinbarg

   Rok ubehol ako voda a znova sa žiaci ZŠ na Vinbargu stretli na každoročnej adventnej
akcii v súťaži aranžovania adventných vencov. Súťaž sa uskutočnila 24. novembra v učebni náboženskej výchovy.
Lavice v učebni boli preplnené voňajúcim ihličím, záplavou vianočných ozdôb a čarom blížiacich sa Vianoc. Do súťaže sa zapojilo 13 dvojíc žiakov druhého stupňa. Po úvodnom privítaní sa žiaci s elánom a adventnou náladou pustili do aranžovania.
Výsledkom ich snaživosti boli adventné vence odrážajúce tvorivosť a bohatú fantáziu svojich zhotovovateľov. Veríme, že tak ako sviečky zapaľované na adventnom venci sa aj v nás rozhorí plamienok nádeje a radostného očakávania príchodu Pána.

fotogaléria z akcie


 

 

Na zamyslenie


 

 

 

NAJ.sk

 

[gmiterko@modernyucitel.net]
Posledná aktualizácia: 29-4-2018.