Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 

 


 

Ruský jazyk

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády  v ruskom jazyku s týmto umiestnením : 1. m. - Miriama Petrišáková ( 9.A ),  2. m. – Kristián Guttek ( 8.A ),  3.m. – Radka Marcinková ( 9.A ).

fotografie z tejto súťaže

Dňa 28.4.2017 v ZŠ Malcov sa konalo okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom „ARS - POETICA“. Henrieta Štefanovová zo 7. ročníka získala 1. miesto v  1. kategórii, Viktória Kmeťová z 8. ročníka sa umiestnila rovnako na 1. mieste v 2. kategórii.  Blahoželáme!

fotografie z tejto súťaže

Dňa 30.3.2017 žiaci prednášali v ruskom jazyku na školskej súťaži pod názvom „Jazykový kvet“. Recitátori sa umiestnili takto: 1. miesto –Viktória Kmeťová 8. ročník, 2. miesto – Henrieta Štefanovová 7. ročník, 3. miesto -  Kristián Guttek 7. ročník. Porotou ocenení žiaci: Kristína Fučeková 6. ročník, Kristína Jurčová 7. ročník.  Blahoželáme!

Ešte nepoznajú celú azbuku, napriek tomu dokážu urobiť pekný projekt. Ten prvý bol o hlavnom meste Ruska. Bolo odprezentovaných 16 zaujímavých  verzií  na tému „Москва – столица России“.

 

Dňa 28.4.2016 v ZŠ Malcov sa uskutočnilo okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom   „ARS - POETICA“.  Našu školu reprezentovala Simona Novotná z 9. B triedy, ktorá  získala krásne  2. miesto. Blahoželáme!

Viac fotografií z tejto akcie >>

 

 Dňa 16.12.2015 žiaci prednášali v ruskom jazyku na školskej súťaži pod názvom „Jazykový kvet“. V prvej kategórii sa recitátori umiestnili takto: 1. miesto -Viktória Kmeťová 7. ročník, 2. miesto - Martina Fellegiová 7. ročník, 3. miesto - Henrieta Štefanovová 6. ročník. Porotou ocenení žiaci: Kristián Guttek, Kristína Jurčová 6. ročník.                    V kategórii 8.-9.ročník sa súťažiaci umiestnili nasledovne: 1. miesto - Simona Novotná 9.B, 2. miesto - Aneta Barančoková 9.A, 3. miesto - Blanka Javorová 9.A. Blahoželáme!

viac fotografií >>

Ruské jedlá v našej kuchyni

Na hodinách ruského jazyka v 9.B triede, v lekcii o strave a stolovaní, žiaci dostali úlohu pripraviť prezentáciu na tému: Русские блюда на нашей кухне. Ich práce boli zaujímavé, pestré, rôznorodé. Po od prezentovaní si prípravu jedného jedla vyskúšali. Recept bol jednoduchý, príprava rýchla - »Блины» chutné.  fotografie>>

V pondelok 1.12.2014 sa na našej škole uskutočnilo 1. kolo školskej recitačnej súťaže v cudzích jazykoch pod názvom Jazykový kvet. Ruský jazyk mal nasledovné umiestnenie:
1. Dominika Ferčáková 9.B
2. Aneta Barančoková 8.A
3. Jana Sabolová 8.B

fotografie>>
 

Projekt

V rámci projektu : „Podpora kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom inovácie vzdelávania“ sa žiaci na hodinách   RUSKÉHO JAZYKA  stretávajú s novými učebnými pomôckami a technikou. Učia sa pracovať s interaktívnou tabuľou, počítačmi, internetom, novými slovníkmi a mapami.

fotogaléria >>

Výstava

V dňoch 25. - 30. marca 2010 žiaci, ktorí sa učia RJ, navštívili výstavu ruských kníh, časopisov a suvenírov.

Posedenie

Dňa 1. marca 2010 sa zišli priatelia ruského jazyka na malom posedení. Pani Dzubáková so 6.A nacvičila pekné rozprávkové divadielko. Pani Mačejová pripravila súťaž, pri ktorej si žiaci otestovali prácu so slovníkom, riešenie rébusov, prednej básničky aj slovnú zásobu.

 

[gmiterko@modernyucitel.net]
Posledná aktualizácia: 25-1-2018.