Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 

 


 

 

1. stupeň

 

V ZŠ na Wolkerovej ulici sa dňa 17. 3. 2017 uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii našu školu reprezentovali Loriána Feciľáková

 z 3. A a Sofia Šterbáková z 3. B.

Loriánka dosiahla vynikajúce umiestnenie  a obsadila 1. miesto v kategórii – próza.

Dievčatám ďakujeme  za reprezentáciu našej školy a Loriánke prajeme veľa úspechov v krajskom kole v Prešove.

Hviezdoslavov Kubín – 1. kategória     Šk. rok: 2016/2017

Poézia

1. miesto      S. Šterbáková      3. B

2. miesto      M. Kijovský          3. B

3. miesto      E. Hanobíková    2. A   

 Próza

1. miesto      L. Feciľáková        3. A

2. miesto      S. Lenártová        4. A

3. miesto      K. Hopková          4. B

fotogaléria>>

 

VŠETKOVEDKO  je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi bystrejšími. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 17 576 žiakov na 1. stupni základných škôl celého Slovenska. O titul VŠETKOVEDKO sa bojovalo 1. decembra 2016 a z našej školy súťažilo 25 žiakov. Deti si overili svoje vedomosti z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenského a anglického jazyka, informatiky, výtvarnej, hudobnej i dopravnej výchovy. Sme radi, že aj tento rok sa medzi nimi našli úspešní riešitelia.

Titul Všetkovedko získali :

Andrejka Hnatková 3. A

Michal Kijovský 3. B

Kristínka Nimásová 3. A

Nikolka Hnatková 3. A

Andrejka s Miškom zároveň získali aj titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY , lebo boli našimi najúspešnejšími súťažiacimi a získali 184 z 210 možných bodov.

Oceneným žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci na 1. stupni zapojili do tejto súťaže, ktorá rozvíja logické myslenie a učí ich pracovať samostatne.

Naši úspešní riešitelia: Loriánka Feciľáková z 2. A

                                         Filip Varga z 2. A

                                         Dávid Kačmár z 2. B

                                         Andrejka Hnatková z 2. A

 

Dňa 17. 3. 2016 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Našu školu v 1. kategórii reprezentovala Loriánka Feciľáková z 2. A triedy, ktorá získala 2. miesto v kategórii próza.

Srdečne jej blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

V dňoch od 9. 11. – 16. 11. 2015 prebiehala literárna súťažBardejov naše mesto“.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2., 3. a 4. ročníkov. Najúspešnejšie práce boli básne týchto žiakov:  

1. Katka Hopková   3. B

2. Sarah Dochanová 3. A

3. Maroš Maník 2. A  

Porota: Mgr. D. Fellegiová a Mgr. E. Eliášová

Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov zapojili do tejto súťaže.

fotogaléria>>

 

Výukové hry z matematiky     

 Moving by questions  - kto nazbiera najviac mincí?

 

Výukové hry z matematiky nájdeš na:  

Sčítanie do 10 (ukážka na číselnej osi)

Názorné sčítanie (rozkreslené jednotky, desiatky, ... )

Sčítanie (tri úrovne náročnosti)

Názorné násobenie

Násobilka

Vyber správnu matematickú operáciu

Opravte dráhu pre vláčik

 

Výukové hry z angličtiny 

 

Príbehy, komiksy, doplňovačky z anglického jazyka nájdeš na: 

 

Odkazy pre informatickú výchovu

 1. http://www.tanika.sk/web/informatika/

2. http://pracujemespolu.webnode.sk/ulohy/

3. http://infovekacik.infovek.sk/2005-november/omalovanka.php

4. http://www.informatika.dobrenapady.info/

5. http://informatika.hostujem.sk/index.htm

6. http://www.lackovaj.unas.cz/informat.htm

7. http://www.zuzkaslep.unas.cz/informaticka_vychova.htm

8. http://www.janafugova.wbl.sk/informaticka-vychova-na-Istupni-ZS.html

9. http://www.ucitelom.szm.com/informatika.htm

10. http://vedkovia.webnode.sk/domace-ulohy/

11. http://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova/imagine/iv2_piseme.HTM funguje v IE

NAJ.sk

 

[gmiterko@modernyucitel.net]
Posledná aktualizácia: 20-9-2017.