Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle

 

                                         

 

 

 

 

 

 

NAJ.sk

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.