Mgr. Marek Pataky, Základná škola, Nám. arm. generála L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

Kvíz o Európskej únii.