Zadania

Home
Texty
Prezentácie, videá
Online testíky
Zadania
Galéria prác žiakov
Linky
Edukácia

Tohto roku sa budeme učiť:   Skicár      Word      Internet

Word:

 

bullet

Word - nácvik písania textu

bullet

Word - formátovanie textu

bullet

Word - zarovnanie textu

bullet

Vkladanie obrázka - clipartu

bullet

Formátovanie obrázka

bullet

Automatické tvary

Word - nácvik písania textu

 

Na písanie textov budeme používať textový editor Word, pretože je najrozšírenejším textovým editorom. Po oboznámení sa so základnými funkciami editora žiaci precvičujú písanie textu, rozloženie písmen na klávesnici, písanie špeciálnejších znakov. Text samozrejme hovorí o histórii nášho regiónu:

 

Zborovský hradný vrch

 

Zborovský hradný vrch je najstaršou prírodnou rezerváciou v okrese Bardejov s rozlohou 25,51 ha. Má viac historickú ako prírodovednú hodnotu. Nachádza sa tu zrúcanina hradu Zborov, ktorý sa nazýval tiež Makovica, podľa jedného z majiteľov - šľachtica Maka. Najstaršia zmienka o hrade je z roku 1250. Jedným z neskorších vlastníkov hradu bol kapitán Juraj Seredy, ktorému daroval hrad Ferdinand I. v roku 1548. Seredyovci urobili na hrade rozsiahle úpravy, hrad renesančne prestavali, vybudovali ďalšie hradobné opevnenia. Vtedy sa hrad stal jedným z najrozsiahlejších a najopevnenejších hradov u nás. Poslednými vlastníkmi hradu boli Rákocziovci, ktorí hrad vlastnili až do roku 1684, kedy bol hrad ako rebelské protihabsburské hniezdo na príkaz cisára Leopolda I. zničený. Hrad Zborov bol "strážcom" cesty do Poľska.

 

Word - formátovanie textu

 

K základným zmenám textu patrí zmena veľkosti písma, farby písma, zmena fontu - druhu písma, hrúbky písma, podčiarknutie a "kurzíva" - naklonené písmo. Dnes sa to naučíme:

 

Texty vo Worde najčastejšie píšeme písmom Times New Roman s veľkosťou 12. Takéto písmo je nastavené po spustení editora. Ukážky rôznych písem:

Ďalšie úpravy:

Dnešné zadanie: Napíš 5-krát vetu "Volám sa Katarína Mračnová a mám 11 rokov." Samozrajme so svojim menom a vekom. Využi pritom vždy iný druh, inú veľkosť a farbu písma.

 

Zjednodušenie: Vetu napíšeme len raz. Potom si ju nakopírujeme 4-krát. Využijeme pritom príkazy: úpravy-kopírovať, úpravy-prilepiť. Klikom  pred riadkom vyznačíme celý riadok (vetu) a zmeníme na nej veľkosť písma, farbu aj druh písma. Potom to urobíme s ostatnými. Ako na to? Pozri si video:

 
bullet

Video: formátovanie písma

hore

Word - zarovnanie textu

 

Text vo Worde môže byť zarovnaný rôznymi spôsobmi - doľava, na stred, doprava a do bloku. Na výber zarovnania použijeme ikonky:

Ako vyzerá text zarovnaný každým z uvedených spôsobov si pozri na videu:

 

bullet

Video: zarovnanie textu

 

Dnešné zadanie: Otvor si zo svojho priečinka "Texty" už uložený súbor Zborovský hrad. Na tomto texte si vyskúšaj možnosti zarovania textu. Urob tieto úpravy: nadpis zarovnaj na stred, zmeň jeho veľkosť na 16, farbu na červenú a písmo na Monotype Corsiva. Samotný text zarovnaj do bloku, veľkosť textu zmeň na 14, písmo na Comic Sans MS. Takto:

 

Podobne môžeme zarovnať aj iné objekty: obrázky, tabuľky a pod.

 

hore

Vkladanie obrázka - clipart

 

Do písaného textu často vkladáme rôzne obrázky. Mnoho obrázkov je priamo v počítači, uložených ako clipart. Dnes sa naučíme ako ich vložiť do textu.

 

V texte sa kurzorom nastavíme na miesto, kde chceme mať obrázok. Potom klikáme myšou: vložiť - obrázok - clipart v hlavnom menu hore. Jednoduchšie to bude, ak použijeme panel Kreslenie na dolnom okraji:

 

 

Kurzorom sa nastavíme na miesto, kde chceme vložiť obrázok a klikneme na ikonku - vložiť clipart. Napravo sa nám objaví okno na vkladanie clipartov.

 

        

 

Do prvej kolonky napíšeme, aký obrázok chceme vyhľadať (napr. medveď) a klikneme OK. Po chvíli sa objaví ponuka obrázkov s medveďmi. Vyberieme si vhodný obrázok a kliknutím naň ho vložíme do textu:

 

 

Obrázok môžeme zarovnať vpravo, vľavo, na stred... Klikneme naň a zarovnáme:

 

 

Ďalšie úpravy obrázka môžeme urobiť cez ponuku Formátovať obrázok. Vyvoláme ju kliknutím pravého tlačidla myši na obrázok. Môžeme napríklad zmeniť farebnosť obrázka...

 

    

 

Dnešné zadanie: Otvorte si súbor Zborovský hrad z vášho priečinka. Nastavte sa kurzorom pod napísaný text. Vložte obrázok hradu - nájdite taký, ktorý sa čo najviac podobá hradu Zborov. Zarovnajte ho na stred. Zmeňte ho na obrázok v odtieňoch sivej. Napríklad takto:

 

hore

Formátovanie obrázka

 

Ďalšie úpravy obrázka môžeme urobiť cez ponuku Formátovať obrázok. Vyvoláme ju kliknutím pravého tlačidla myši na obrázok. Môžeme zmeniť farebnosť obrázka, pozíciu a obtekanie obrázka textom, obrázok orezať, zmeniť veľkosť obrázka, orámovať obrázok ... My budeme využívať:

 

Farebnosť obrázka si môžeme vybrať zo 4 možností v ponuke Obrázok (pozri hore): automatická, odtiene sivej, čierna a biela, vyblednutie:

 

 

Pozíciu obrázka v texte zvolíme v ponuke Rozloženie:

 

 

Volíme si zarovnanie a spôsob obtekania obrázka. Napríklad takto:

 

tesné a doprava    (farebnosť - automatikcká)

za textom a na stred   (farebnosť - vyblednutie)

 

Dnešné zadanie: Do textu o mačke doplňte 2 cliparty - obrázky mačky. Zvoľte vhodné zarovnanie aj obtekanie textu. Napríklad takto:

 

 

hore

 Automatické tvary

 

 

Panel Kreslenie ponúka aj možnosť vkladania jednoduchých tvarov (kruh, trojuholník, obdĺžnik, srdce, slnko, smajlík,....), čiar, šípok, hviezd a nápisov, popisových bublín a pod.

Všetko nájdeme v ponuke Automatické tvary:

 

Najčastejšie využívané automatické tvary sú "vytiahnuté" priamo na paneli kreslenia. Napríklad: plná čiara, jednoduchá šípka, obdĺžnik, ovál, kocka,... (pozri hore). K ostatným tvarom sa dostaneme rozbalením ponúk v automatických tvaroch.  My sa pozrieme na Základné tvary a Bubliny.

 

Základné tvary ponúkajú možnosť rýchlo nakresliť často využívané tvary. Najmä geometrické, ale aj iné: srdce, blesk, slnko, smajlík,....

 

 

Rozbalíme ponuku, vyberieme si tvar, ktorý chceme nakresliť a klikneme naň. Ponuka sa nám stratí. Môžeme začať kresliť. Klikneme na miesto, kde chceme vložiť obrázok a ťahaním ho nakreslíme. Zvolíme si pritom správnu veľkosť.

Automatické tvary sa dajú následne upravovať. Môžeme meniť hrúbku aj farbu čiary, ktorou je tvar nakreslený, môžeme meniť farbu výplne a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Posledná aktualizácia: 13-XII-2014.
[gmiterko@modernyucitel.net]