Online testíky

Home
Texty
Prezentácie, videá
Online testíky
Zadania
Galéria prác žiakov
Linky
Edukácia

Prever si svoje vedomosti v teste:

 

Hardvér - vstupné a výstupné zariadenia - online testík

Hardvér  

- online hra na poznávanie častí počítača - vstupných a výstupných zariadení (myš, monitor, klávesnica, tlačiareň ...)

 

Nácvik práce s myšou - online maľovanie obrázkov. Výber z viacerých obrázkov. Volíme hrúbku čiary a jej farbu. Maľujeme posúvaním myšou.

 

 

 
 

Posledná aktualizácia: 07-10-2018.
[gmiterko@modernyucitel.net]