Texty

Home
Texty
Prezentácie, videá
Online testíky
Zadania
Galéria prác žiakov
Linky
Edukácia

bulletPočítač
bulletVstupné a výstupné zariadenia
bulletSoftvér
bulletSúbor a priečinok
bulletWindows - okno
bulletInformácia, údaj, druhy údajov
bulletOchrana informácii - šifrovanie
bulletVyhľadávanie na internete
bulletNetiketa

Počítač

Počítač je stroj, zariadenie na spracovanie dát a grafických údajov, či multimediálneho obsahu. Slúži aj na riešenie matematických a logických operácií. Pracuje sám, na základe príkazov zadaných človekom.

Počítač = hardvér + softvér

Hardvér je súhrnný názov pre technické vybavenie počítača, „všetko, čo sa dá chytiť“, čiže všetko hmotné čo patrí k počítaču.

Softvér je označenie pre programové vybavenie počítača, súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na počítači.

Osobný počítač sa skladá zo základnej jednotky a periférnych (vstupných a výstupných) zariadení.

Pracovný list č.1 - Počítač

 

Vstupné a výstupné zariadenia

Vstupné zariadenie je periférne zariadenie počítača, ktorým vstupujú údaje alebo signály do počítača na ich ďalšie spracovanie. Vstupné zariadenie transformuje = mení informácie z “vonkajšieho” sveta do takej formy, ktorú vie využiť počítač. Vstupné zariadenia slúžia človeku na zadanie príkazov počítaču. K vstupným zariadeniam patrí klávesnica, myš, mikrofón, skener, webová kamera, joystick, svetelné pero, tablet.

Výstupné zariadenie je periférne zariadenie počítača, ktorým vystupujú údaje alebo signály z počítača tak, aby ich mohol vidieť, počuť alebo spracovať človek. Výstupné zariadenie transformuje = mení informácie z počítača do takej formy, ktorej rozumie človek. Pomocou výstupných zariadení počítač odpovedá užívateľovi - človeku. Najpoužívanejším výstupným zariadením je monitor (displej), počítačová tlačiareň a reproduktory.

Niektoré zariadenia sú kombinované vstupno-výstupné.

Softvér

Softvér je označenie pre programové vybavenie počítača, súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na počítači. Počítačový softvér vyrábajú najmä programátori a grafici. Rozlišujeme systémový softvér (operačné systémy, ovládače zariadení) a aplikačný softvér (na písanie, kreslenie, hry,...). 

Operačný systém (OS) je základné programové vybavenie počítača. Pomocou neho používateľ komunikuje s hardvérom. Je to softvér, ktorý štartuje a ovláda počítač. My používame operačný systém Microsoft Windows.

Aplikačný softvér :

bulletTextový editor (MS Word, Writer a pod.) na písanie textov v kombinácii s grafikou.
bulletTabuľkový kalkulátor (MS Excel, Quattro, Calc atď.) na vytváranie tabuliek.
bulletDatabázové systémy (Microsoft Access, MySQL) na vytváranie a správu databáz.
bulletPrezentačný softvér (Microsoft PowerPoint) na vytváranie prezentácií.
bulletAntivírusové programy a antispywarové slúžia na ochranu počítača pred tzv. škodlivými programami - vírusami, trójskymi koňami, spyware a pod.
bulletGrafický editor (Skicár, Adobe Photoshop, Corel Draw) na vytváranie obrázkov.
bulletInternetové nástroje (Internet Explorer, HTML editory, ... ) Nástroje na prezeranie obsahu internetu, vyhľadávanie stránok, odosielanie pošty.
bulletVzdelávacie programy (encyklopédie, slovníky)
bulletProgramy na oddych a relax (hry) a mnohé iné.

Pracovný list č.2 - Počítač, vstupné a výstupné zariadenia

 

Súbor a priečinok

Keď niečo vytvárame - píšeme, kreslíme a pod., použitý program nám túto "prácu" uloží ako jeden súbor (file), aby sa nám nestratila. Súbor musíme pomenovať. Súbory ukladáme tak, aby sme ich mohli neskôr rýchlo nájsť. Operačný systém nám dovoľuje tieto súbory organizovaťukladať na nami určené miesto, presúvať, kopírovať, vymazávať.

Súbory, ktoré spolu logicky súvisia, zvyčajne ukladáme na určté miesto – do jedného   "šuflíka" = priečinka (folder). Každý priečinok má tiež svoj názov, ktorý nám prezrádza aké súbory sú v ňom vložené.

Ako vyzerajú súbory a priečinky v počítači? Napríklad takto:

Windows - okno

Informácia

 

Informácia je správa, ktorá odstraňuje alebo zmenšuje našu neznalosť alebo nám pomáha pri rozhodovaní. Informácia môže vyjadrovať nejaký stav alebo vyvolať akciu.

 

Informácie môžeme:

bullet

získavať

bullet

uchovávať

bullet

spracovávať

bullet

šíriť ďalej

 

Údaj je informácia, ktorú spracováva počítač alebo iné technické zariadenie.
 

Údaje (dáta) delíme na:

bullet

textové  (rôzne texty)

bullet

grafické  (obrázky, fotografie)

bullet

zvukové  (hudba)

bullet

multimediálne (video)

 

Informatika je veda, ktorá sa zaoberá spracovávaním, uchovávaním a prenosom údajov (dát, informácií).

Ochrana informácii - šifrovanie

 

Pri komunikácii (rozprávaní, písaní si) niekedy chceme, aby tomu čo hovoríme alebo píšeme iní nerozumeli, nevedeli o čom hovoríme. Vtedy si malé deti vymyslia svoju "tajnú reč, tajné písmo". Ale nielen oni. Utajiť informácie je niekedy veľmi dôležité aj vo svete dospelých. Napr. ak zasielame informácie, ktoré by nemal vedieť ktokoľvek, cez internet.

 

Aby iní nerozumeli, čo píšeme, môžeme si vymyslieť "tajné písmo" a písať odkazy pomocou neho. Bude im rozumieť len ten, kto má "kľúč" na ich rozlúštenie, ten kto ich vie čítať. Hovoríme, že odkazy zašifrujeme.

 

Šiframi a šifrovaním sa zaoberá veda, ktorá sa nazýva kryptológia. Je to veľmi stará veda. Prvá zmienka o šifrovaní pochádza z Egypta približne 4000 rokov dozadu. Šifrovanie sa využívalo aj v Sparte v 5. storočí p.n.l. Tam využívali Scytale:

 

Bola to drevená palička, na ktorú sa navinul pásik papiera a naň sa napísala správa. Na rozvinutom pásiku papiera sa správa prečítať nedala. Osoba, ktorej bola takto zašifrovaná správa určená, musela mať paličku rovnakého priemeru, len na nej ju mohla prečítať. Počas stáročí bolo vymyslených mnoho šifier i šifrovacích strojov. So šifrovaním sa dnes zahráme i my:

 

Pracovný list č.3 - Helloweenske šifrovanie

Pracovný list č.4 - Opäť šifrujeme

Pracovný list č.5 - Informácia

Vyhľadávanie na internete
 

Niekedy sa nám zdá, že informácií na internete je veľmi veľa a hľadanie nejakej informácie je ako „hľadanie ihly v kope sena“. Ako nájdeme presne to, čo chceme?

 

Na internete nájdeme dva typy vyhľadávačov:

- katalógový vyhľadávač - katalóg

- vyhľadávací stroj (full – textový vyhľadávač)

 

Katalóg:

Internetový katalóg sa veľmi podobá na klasický katalóg. Jednotlivé webové stránky sú zoradené do kategórií, každá kategória môže mať zase podkategórie a tak ďalej ...

Napríklad v kategórii "Kultúra a umenie" by sme mohli nájsť podkategórie „Divadlo“, „Film a video“, „Koncerty“  a pod.

Pri každej webovej stránke v katalógu je okrem jej adresy a názvu uvedený aj jej popis -  je tam napísané, čo sa na nej nachádza, o čom je daná stránka.

K známych slovenským katalógovým vyhľadávačom (katalógom) patrí: Zoznam,  Centrum, Atlas, Azet.

 

Vyhľadávací stroj (full – textový vyhľadávač):

Ten je úplne odlišný - stránky nemá nijako zoradené, ale zase ich všetky dokonale "pozná" - vie, čo sa na nich píše. Vyhľadávanie sa uskutočňuje pomocou takzvaných kľúčových slov - sú to slová, ktoré zadáme vyhľadávaču a on nám vypíše webové stránky, na ktorých sa tieto slová nachádzajú.

Stránky nie je nevyhnutné full-textovému vyhľadávaču ohlasovať - väčšinou si ich nájde aj sám. Ako je to možné? Taký vyhľadávací stroj si môžeme predstaviť ako niekoľko „super počítačov“, ktoré postupne prechádzajú po webových stránkach na internete a zapamätávajú si ich obsah.

V súčasnosti je najznámejším full-textovým vyhľadávačom Google. Ak do „googla“ napíšeme čo hľadáme (napr. Zborov), tento vyhľadávací stroj nám vypíše zoznam stránok, na ktorých sa slovo Zborov nachádza.

 

Netiketa

 

Netiketa je súbor pravidiel a zásad, ktoré by sme mali v internetovom svete dodržiavať. Mnoho ľudí si myslí, že vo svete internetu je ich anonymita nekonečná. Že nikto nezistí, kto sú. To je však veľký omyl. Takmer vždy sa dá človek na internete - surfer vystopovať pomocou rôznych metód. Väčšina užívateľov internetu však o tom nevie, a preto sa správajú neslušne, vulgárne, robia útoky na druhé osoby, osočujú ich alebo sa z nich vysmievajú. Toto sa často stáva v rôznych internetových diskusiách. Takto by sme sa správať nemali.

 

Aj v internetovom svete by sme sa mali správať slušne, ako civilizovaní ľudia.

 

Pravidlá správania sa na internete:

 

1. Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo anonymne napíšete stroju, by ste možno nikdy nepovedali do očí človeku.

 

2. Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.

 

3. Majte ohľad k druhým. Nie každý má superrýchle pripojenie. Neposielajme teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy.

 

4. Aj keď píšete bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažte sa o správny pravopis.

 

5. Neohovárajte nikoho cez intenet.

 

6. Nevydávajte prácu niekoho iného za svoju. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Ako by sa páčilo vám, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijete prácu iných, mali by ste napísať meno autora.

 

7. Rešpektujte súkromie iných.

 

8. Nešírte reťazové listy a poplašné správy (zvyčajne je tam: pošli túto správu „x“ ľuďom), pretože takýmto správaním spomaľujete internet. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

 

9. Nerozosielajte spam - správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

 

10. Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ je text prevzatý.

 

 

Posledná aktualizácia: 13-XII-2014.
[gmiterko@modernyucitel.net]