Edukácia

Home
Texty
Prezentácie, videá
Online testíky
Zadania
Galéria prác žiakov
Linky
Edukácia

Matematika

 

V testoch môže byť i viacero správnych odpovedí. Texty čítaj pozorne! Niekedy treba hľadať správne tvrdenie a niekedy nesprávne.

 

bullet

Prirodzené čísla

bullet

Premena jednotiek dĺžky I.

bullet

Premena jednotiek dĺžky II.

bullet

Obvod a obsah obdĺžnika a štvorca

bullet

Celé čísla

bullet

Deliteľnosť

bullet

Trojuholník

bullet

Vlastnosti štvoruholníkov

bullet

Lichobežník

bullet

Pomer. Priama a nepriama úmernosť

bullet

Číselný výraz

bullet

Výraz s premennou

bullet

Podobnosť

bullet

Znaky deliteľnosti pre 5.roč.

bullet

Pravdepodobnosť

bullet

Desatinné čísla I.

bullet

Výpočty s mocninami

bullet

Desatinné čísla II.

bullet

Desatinné čísla III.

bullet

Opakovanie 6.roč.I.polrok

bullet

Jednotky obsahu

 

Matematické hry sa spúšťajú tlačidlom play - červený trojuholník alebo kliknutím na obrázok. Zadanie je v riadku vpravo hore. Správna odpoveď sa vyberá kliknutím na modrý bod vľavo od správneho obrázku. Chceš sa objaviť i vo výsledkovej tabuľke? Zaregistruj sa.

 

bullet

Delilka a násobilka

bullet

Jednotky dĺžky

bullet

Vzorce

bullet

Pravouhlá sústava súradníc

bullet

Telesá

bullet

Telesá 2

bullet

Rovinné útvary

bullet

Zlomky

bullet

Percentá a zlomky

bullet

Kocka - logická hra

 

 

Zemepis / Geografia

 

bullet

Európska únia v skratke

bullet

Kraje Slovenska I.

bullet

Kraje Slovenska II.

bullet

Mestá Slovenska I.

bullet

Mestá Slovenska II.

bullet

Rieky Slovenska

bullet

Geografia pre deti   En

bullet

Geo - tetris   En

bullet

Lingo 24   En

Matematika

 

bullet

Matematické hry   En

bullet

Matematické zaujímavosti

bullet

Matematické hry   En

bullet

Hlavolamy I.

bullet

Hlavolamy II.

bullet

Rovinné útvary

bullet

Telesá

bullet

Písomné sčítanie

bullet

Poznáš uhly?

bullet

Celé čísla

bullet

Zlomky

bullet

Zväčšiť, zmenšiť? Poskladať.

bullet

Kalkulačka

 

Precvičujeme násobilku hrou:

 

bullet

Meteory

bullet

Farby

bullet

Disko

bullet

Hrad

bullet

Milionár - násobenie

 

 
bullet

Škola hrou

 

Prírodopis / Biológia

bullet

Flóra Šariša

bullet

Huby Slovenska

bullet

Les

bullet

Pexesá

bullet

Kvety Slovenska - hra

 

 

Anglický jazyk

 

bullet

Obrázkový slovník

bullet

Výukové hry so slovíčkami

bullet

Príbehy, komiksy...

bullet

Learning Vocabulary Fun

 

 

Ruský jazyk

 

bullet

Rusko - slovenský slovník

bullet

Reálie Ruska - webová učebnica

 

Na dnes

 

bullet

Triedime poštu

bullet

Dračie vajcia

bullet

Počítame na čas (+, -, *, /)

bullet

Zostreľ správny balón

bullet

Sčítacie pyramídy

 

 

Posledná aktualizácia: 13-XII-2014.
[gmiterko@modernyucitel.net]