Zadania

Home
Texty
Prezentácie, videá
Online testíky
Zadania
Galéria prác žiakov
Linky
Edukácia

Tohto roku sa budeme učiť:   Skicár      Word      Internet

  Skicár:

 

bullet

Skicár - Jeseň

bullet

Skicár - Akvárium

bullet

Skicár - Parník

bullet

Skicár - Paneláky

bullet

Skicár - To som ja...

bullet

Skicár - pozvánka

bullet

Skicár - zima

Skicár - Jeseň

Kreslenie voľnou rukou. Nástroje: štetec, čiara, sprej, výplň, paleta farieb, využitie hrúbky čiar.

Nakresli obrázok jesene. Na obrázku by mal byť dom, tvorený nástrojom - čiara a farebné jesenné stromy vytvárané nástrojom - sprej.

Skicár - Akvárium

Kreslenie pomocou nástrojov - krivka a elipsa.

S využitím už známych nástrojov a nástrojov krivka a elipsa vytvor obrázok akvária. Napríklad takto:

Skicár - Parník

Pri kreslení parníka využijeme nástroje: čiara, elipsa, obdĺžnik, guma, výplň a sprej.

Obrázok budeme vytvárať podľa návodu na tejto stránke: Návod - parník. Pozorne si ho preštuduj a vytvor rovnaký obrázok.

Skicár - Paneláky

Dnes sa naučíme využívať nástroje: obdĺžnik a výber. Pomocou nich a príkazov: kopíruj a prilep vytvoríme sídlisko plné panelákov.

S využitím už známych nástrojov, výberu a kopírovania vytvor sídlisko s panelákmi. Napríklad takto:

Skicár - To som ja...

Dnešný námet je takýto:

Každý nakreslí seba. Napíše ako sa volá a kde býva. Budeme na to využívať príkaz - Písmo - symbol A. Klikneme naň a ťahaním vyznačíme oblasť, kde budeme písať (je ohraničená obdĺžnikom). Kliknutím pravým tlačidlom myši do vyznačenej oblasti sa dostaneme k Panelu písma. Klikneme naň a môžeme si vybrať typ písma, jeho veľkosť, či bude hrubé, šikmé, podčiarknuté. Napíšeme text a potvrdíme.

hore

Pozvánka na oslavu

Opäť pracujeme v skicári. Dnes vytvoríte pozvánku na oslavu pre svojho kamaráta či kamarátku. Napíšte kedy bude oslava a pozvánku ozdobte balónikmi, tortou, koláčikmi a inými narodeninovými motívmi. Napríklad takto:

Zima

Náš posledný obrázok v Skicári. Každý nakresli zimnú krajinu so snehuliakom.

hore

 

Posledná aktualizácia: 13-XII-2014.
[gmiterko@modernyucitel.net]