Home
Up
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2017/2018

dokumenty k novej metodike o finančnej gramotnosti:

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl

 

Príloha č. 2: Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1

 

Príloha č. 3: Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1
 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.