Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 

 


 

Profil školy   Ako nás nájdete   Prestávky   Prázdniny    Zmluvy, objednávky a faktúry  

 

Pozor! Zmena termínu 2. kreatívneho večera - bude už 22.2.2018. Tentokrát budeme tvoriť pieskom -ponuka pre kreatívnych rodičov - pozri plagát>> 

Pozvánka na ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU - pre deti MŠ a ZŠ Vinbarg - 22.2.2018

Ponuka pre kreatívnych rodičov - pozri plagát>>

Ďalší skvelý úspech v prednese

Od 15. januára 2018 sa môžete prihlásiť do šachového krúžku pri ZŠ Vinbarg. Vedúcim šachového krúžku bude skúsený šachový odborník a dlhoročný reprezentant Bardejovského šachového klubu Karol Arpáš. Šachový krúžok bude pracovať raz týždenne (vždy v stredu od 14.00 h – 15.00 h) od 7. februára 2018. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy.

Vynovená a rozšírená školská knižnica bude otvorená od 8. januára 2018 v novovytvorených priestoroch našej školy na I. poschodí pavilónu pre II. stupeň ZŠ. Knižnica bude následne vždy otvorená v pondelok od 13:00 do 15:30

Výsledky školského kola súťaže Šaliansky Maťko

Výsledky školského kola súťaže Pytagoriáda

RZ (rodičovské združenie) bude vo štvrtok 7. 12. 2017. V triedach I. stupňa o 16:30 a v triedach II. stupňa o 17:00. (Rodičovská rada o 17:30)

Strečing pre mozgové bunky 5: Vieš to?

Krásne druhé miesto na okresnom kole OSJL

Výsledky informatickej súťaže iBobor 

 

Aj zdravé jedlo chutí. Úlohou modernej školy je dať do vienka našim maličkým také vedomosti a schopnosti, aby si bežnom živote dokázali poradiť bez najmenších problémov. To sa povie ľahko... čítať celý článok >>     pozrieť fotografie>>

Európsky týždeň športu na Vinbargu

Od stredy začína priebežný zber starého papiera, ktorý môžete nosiť každú stredu ráno od 7:00 do 9:00 a poobede od 13:00 do 15:00. Papier je potrebné odovzdať školníkovi buď v škatuli alebo pevne zviazaný v pavilóne pre II. stupeň - na prízemí vedľa šatní

Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka

..........................................................................

 

Nové tlačivá pre rodičov

Aj v tomto šk. roku budeme pokračovať v zbere PET fliaš, PET vrchnákov a viečok SABI. PET fľaše a PET vrchnáky môžete odovzať tiež školníkovi, v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako papier (viď. vyššie). Viečka SABI nech žiaci odovzdajú triednym učiteľom.

 

........................................................................

 

 

Pribudla nová podstránka - výchovné poradenstvo

 

Do fotogalérie pribudlo množstvo fotiek z basketbalu a článok o histórii basketbalu na našej škole

 

 ..............................................................................................

 

Nová podstránka - dokumety pre učiteľov

 

 

Základná škola   
m. arm. gen. L. Svobodu 16
08501 BARDEJOV   
Slovensko
 
tel:054/4746271      
e-mail: zsvinbarg@post.sk
URL:www.zsvinbarg.sk 

           vedúca školskej jedálne:   0911 882 981

 

1. hod. 7:45 - 8:30

2. hod. 8:40 - 9:25

3. hod. 9:40 - 10:25

4. hod. 10:35 - 11:20

5. hod. 11:30 - 12:15

6. hod. 12:25 - 13:10

 

 

 

Profil školy

Základná škola na sídlisku Vinbarg v Bardejove  má právnu subjektivitu od 1.4. 2002 . Terajší zriaďovateľ - Mesto Bardejov. Škola má deväť ročníkov. Je to pomerne nová škola s veľmi dobrými vzdelávacími výsledkami a materiálnym vybavením. Ku krásnemu komplexu telocvične sa dobudováva krytá plaváreň, žiaci využívajú odborné učebne fyziky, prírodopisu, chémie, cudzích jazykov a nové učebne multimediálnej techniky  s pripojením na internet. Súčasťou  je i Školská jedáleň a aktívny Školský klub detí. Pre vyplnenie voľného času detí škola organizuje množstvo záujmových krúžkov. Výborné úspechy žiakov v športovej, prírodovednej ale aj  umeleckej oblasti škola podporuje i zriaďovaním špecializovaných tried . Strategickým cieľom školy je : vychovať žiaka, ktorý vie samostatne myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti a vie riešiť problémy. Ak dostane úlohu na ktorej riešenie nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie niekde vyhľadať. Vie komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovláda prácu s počítačom, spravidla sa dobre orientuje v systéme hodnôt a dokáže ich uplatniť vo svojom živote. Vie sa demokraticky správať, konať a rozhodovať.

Prestávky :-)

1. hod. 7.45 - 8.30  

1. prestávka:   8.30 - 8.40
2. hod. 8.40 - 9.25 2. prestávka:   9.25 - 9.40
3. hod. 9.40 - 10.25 3. prestávka:   10.25 - 10.35
4. hod. 10.35 - 11.20 4. prestávka:   11.20 - 11.30
5. hod. 11.30 - 12.15   5. prestávka:   12.15 - 12.25
6. hod. 12.25 - 13.10  

     

Prázdniny :-)

Jesenné prázdniny sú 30. októbra 2017 (pondelok) a 31. októbra 2017 (utorok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 a končia sa 5. januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok).

Polročné prázdniny budú 2. februára 2018 (piatok).

Jarné prázdniny sú v týždni od 26. februára 2018 do 2. marca 2018.

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 (štvrtok) a končia sa 3. apríla 2018 (utorok). Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 2. júla 2018. Vyučovanie končí 29. júna 2018 (piatok).

Ako sa k nám dostanete

  Kde sme v meste? Pozrite si mapu časti mesta s našou školou.

  Kde sme vo svete? Pozrite si krátke video.

  Vybrané linky MHD

Linka č.1      Tačevská - Komenského - Nemocnica - AS - Vinbarg kot.-  B.Kúpele a späť

 

Späť na začiatok                                                                                 
 
 

 

[gmiterko@modernyucitel.net]
Posledná aktualizácia: 16-2-2018.