Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Profil školy   Kontakt   Hodiny a prestávky   Prázdniny    Zmluvy, objednávky a faktúry    GDPR    

AKTUALITY

 

Študijno-vzdelávací zájazd do Londýna pre žiakov 8. a 9. ročníka

„Vyskočte z lavice, preskočte hranice!“  Takto znie slogan agentúry www.skolnizajzajezdy.cz z Brna, ktorá už 21 rokov sprostredkúva širokú ponuku výletov do zahraničia. Aj naše osobné skúsenosti spred troch rokov potvrdzujú, že ísť  osobne do krajiny, ktorej jazyk sa učíme, je zážitok a skúsenosť hodný všetkých peňazí. Aj tento rok sme sa rozhodli dať našim žiakom možnosť vycestovať na 5 dní do Londýna. Ide o dlhodobo obľúbený program...Čítajte viac na stránke AJ>>>

 MODLITBA MENÍ CHOD DEJÍN
Neutíchajúce vojny presahujúce hranice štátov. Nepokoj a chudoba. Terorizmus. Udalosti dnešných čias môžu vyzerať znepokojujúco až neriešiteľne. A predsa, pre nás kresťanov sa práve uprostred týchto udalostí stávajú stále aktuálnejšími slová svätého Jána Zlatoústeho, učiteľa Cirkvi: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“ Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa, o čo viac úprimná modlitba dieťaťa! K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich, že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier. Fatimskej Panne Márii je zasvätená aj pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (Pomoc trpiacej Cirkvi), u nás známa aj ako Kirche in Not. Jej prezident kardinál Mauro Piacenza nás s vierou v moc modlitby rovnako ako po minulé roky pozýva k celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Všetky deti, ich rodičia, starí rodičia, učitelia a vychovávatelia, ale i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní, aby sa 18. októbra 2018 o 9.00 hod. (alebo v inom vyhovujúcom čase) modlili spolu s deťmi ruženec za jednotu a pokoj vo svete.
ODKAZ PRE DETI
Tušíte, akú veľkú moc má modlitba ruženca? Že obrovskú? Veru áno! Keď sa modlíte ruženec, držíte sa ruky Panny Márie a ona spolu s vami dokáže vyprosiť u Pána Ježiša skutočné zázraky!

Žiaci našej školy sa môžu zapojiť na modlitbu ruženca 18. 10. 2018 o 18.30 hod. v kostole sv. Rodiny na Vinbargu. Pridajte sa aj vy a spojme sa spoločne v modlitbe, ktorá má moc meniť chod dejín.

 Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze

Školská knižnica je otvorená v novovytvorených priestoroch našej školy na I. poschodí pavilónu pre II. stupeň ZŠ. Knižnica bude v tomto školskom roku otvorená v piatok od 13:00 do 15:00

Zapojili sme sa do medzinárodneho projektu "100 years of Reciprosity and Diversity" 

Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2018/2019

Nový Školský poriadok

 

 Oznam vedúcej školskej jedálne

Nové tlačivá pre rodičov

 

Pribudla nová podstránka - výchovné poradenstvo

 

Do fotogalérie pribudlo množstvo fotiek z basketbalu a článok o histórii basketbalu na našej škole

 

Nová podstránka - dokumety pre učiteľov

 

 

OZNAMY  

 
Zber papiera
od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018. Rodičia, žiaci, učitelia, zamestanci, obyvatelia sídliska - pomožte našej škole aj prírode a prineste zviazaný papier do školy v čase od 7:00 do 15:00

Oznámenie o riaditeľskom voľne - 29.10.2018

Školská knižnica je otvorená v novovytvorených priestoroch našej školy na I. poschodí pavilónu pre II. stupeň ZŠ. Knižnica bude v tomto školskom roku otvorená v piatok od 13:00 do 15:00

Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze

Rodičovské združenie 1.10.2018 (pondelok) - 1. supeň o 16:30, 2. stupeň o 17:00, Rada rodičov o 17:30

 

 

 

IŽK v mobile - návod

 

 

ZÁPIS DO ŠKOLY

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Profil školy

Základná škola na sídlisku Vinbarg v Bardejove  má právnu subjektivitu od 1.4. 2002 . Terajší zriaďovateľ - Mesto Bardejov. Škola má deväť ročníkov. Je to pomerne nová škola s veľmi dobrými vzdelávacími výsledkami a materiálnym vybavením. Ku krásnemu komplexu telocvične sa dobudováva krytá plaváreň, žiaci využívajú odborné učebne fyziky, prírodopisu, chémie, cudzích jazykov a nové učebne multimediálnej techniky  s pripojením na internet. Súčasťou  je i Školská jedáleň a aktívny Školský klub detí. Pre vyplnenie voľného času detí škola organizuje množstvo záujmových krúžkov. Výborné úspechy žiakov v športovej, prírodovednej ale aj  umeleckej oblasti škola podporuje i zriaďovaním špecializovaných tried . Strategickým cieľom školy je : vychovať žiaka, ktorý vie samostatne myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti a vie riešiť problémy. Ak dostane úlohu na ktorej riešenie nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie niekde vyhľadať. Vie komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovláda prácu s počítačom, spravidla sa dobre orientuje v systéme hodnôt a dokáže ich uplatniť vo svojom živote. Vie sa demokraticky správať, konať a rozhodovať.

Prestávky :-)

1. hod. 7.45 - 8.30  

1. prestávka:   8.30 - 8.40
2. hod. 8.40 - 9.25 2. prestávka:   9.25 - 9.40
3. hod. 9.40 - 10.25 3. prestávka:   10.25 - 10.35
4. hod. 10.35 - 11.20 4. prestávka:   11.20 - 11.30
5. hod. 11.30 - 12.15   5. prestávka:   12.15 - 12.25
6. hod. 12.25 - 13.10  

     

Prázdniny :-)

Jesenné prázdniny sú od 31. októbra 2018 do 2. novembra 2018 Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2018 a končia sa 7. januára 2019. Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).

Polročné prázdniny budú 1. februára 2019 (piatok).

Jarné prázdniny sú v týždni od 18. februára 2019 do 22. februára 2019.

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 (štvrtok) a končia sa 23. apríla 2019 (utorok). Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019. Vyučovanie končí 28. júna 2019 (piatok).

Kontakt - ako sa k nám dostanete

Základná škola   
m. arm. gen. L. Svobodu 16
08501 BARDEJOV   
Slovensko
 
tel:054/4746271      
e-mail: zsvinbarg16@gmail.com
URL:www.zsvinbarg.sk 

vedúca školskej jedálne:   0911 882 981

 

 

  Kde sme v meste? Pozrite si mapu časti mesta s našou školou.

  Kde sme vo svete? Pozrite si krátke video.

  Vybrané linky MHD

Linka č.1      Tačevská - Komenského - Nemocnica - AS - Vinbarg kot.-  B.Kúpele a späť

 

Späť na začiatok                                                                                 
 
 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.