Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Profil školy   Ako nás nájdete   Prestávky   Prázdniny    Zmluvy, objednávky a faktúry  

 

Pozor na kliešte!  leták - žiaci, leták - rodičia

Konzultačné RZ - konzultácie rodičov s učiteľmi. V utorok 13.6.2017 od 14:00 do 17:00

Pozvánka na slávnostnú akadémiu ku Dňu matiek

Varíme zdravo a chutne

Zápis na nový školský rok 2017/2018 bude
od 1. apríla.
Ďalšie informácie nájdete tu >>

Úspech na krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko

O titul VŠETKOVEDKO sa bojovalo 1. decembra 2016 a z našej školy súťažilo 25 žiakov.

Nové tlačivá pre rodičov

Výsledky informatickej súťaže iBobor

Oznam školskej jedálne

Od stredy začína priebežný zber starého papiera, ktorý môžete nosiť každú stredu ráno od 7:00 do 7:45 a poobede od 13:00 do 15:00. Papier je potrebné odovzdať školníkovi buď v škatuli alebo pevne zviazaný v pavilóne pre II. stupeň - na prízemí vedľa šatní

Aj v tomto šk. roku budeme pokračovať v zbere PET fliaš, PET vrchnákov a viečok SABI. PET fľaše a PET vrchnáky môžete odovzať tiež školníkovi, v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako papier (viď. vyššie). Viečka SABI nech žiaci odovzdajú triednym učiteľom.

 

........................................................................

 

 

Strečing pre mozgové bunky 4: Tour de France

Strečing pre mozgové bunky 3: Výroky slávnych

Strečing pre mozgové bunky 2: tentokrát o EÚ

 

Strečing pre mozgové bunky: tentokrát chemický

 

Pribudla nová podstránka - výchovné poradenstvo

 

Do fotogalérie pribudlo množstvo fotiek z basketbalu a článok o histórii basketbalu na našej škole

 

 ..............................................................................................

 

Nová podstránka - dokumety pre učiteľov

 

 

Základná škola   
m. arm. gen. L. Svobodu 16
08501 BARDEJOV   
Slovensko
 
tel:054/4746271      
e-mail: zsvinbarg@post.sk
URL:www.zsvinbarg.sk 

dopoludňajšie vyučovanie:

1. hod. 7:45 - 8:30

2. hod. 8:40 - 9:25

3. hod. 9:40 - 10:25

4. hod. 10:35 - 11:20

5. hod. 11:30 - 12:15

6. hod. 12:25 - 13:10

Aj ty si navštívil našu družobnú školu v Poľsku? Pozri, čo majú nové...

Miejski Zespół Szkół
ul. Hallera 79
38- 300 Gorlice

Profil školy

Základná škola na sídlisku Vinbarg v Bardejove  má právnu subjektivitu od 1.4. 2002 . Terajší zriaďovateľ - Mesto Bardejov. Škola má deväť ročníkov. Je to pomerne nová škola s veľmi dobrými vzdelávacími výsledkami a materiálnym vybavením. Ku krásnemu komplexu telocvične sa dobudováva krytá plaváreň, žiaci využívajú odborné učebne fyziky, prírodopisu, chémie, cudzích jazykov a nové učebne multimediálnej techniky  s pripojením na internet. Súčasťou  je i Školská jedáleň a aktívny Školský klub detí. Pre vyplnenie voľného času detí škola organizuje množstvo záujmových krúžkov. Výborné úspechy žiakov v športovej, prírodovednej ale aj  umeleckej oblasti škola podporuje i zriaďovaním špecializovaných tried . Strategickým cieľom školy je : vychovať žiaka, ktorý vie samostatne myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti a vie riešiť problémy. Ak dostane úlohu na ktorej riešenie nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie niekde vyhľadať. Vie komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovláda prácu s počítačom, spravidla sa dobre orientuje v systéme hodnôt a dokáže ich uplatniť vo svojom živote. Vie sa demokraticky správať, konať a rozhodovať.

Prestávky :-)

1. hod. 7.45 - 8.30  

1. prestávka:   8.30 - 8.40
2. hod. 8.40 - 9.25 2. prestávka:   9.25 - 9.40
3. hod. 9.40 - 10.25 3. prestávka:   10.25 - 10.35
4. hod. 10.35 - 11.20 4. prestávka:   11.20 - 11.30
5. hod. 11.30 - 12.15   5. prestávka:   12.15 - 12.25
6. hod. 12.25 - 13.10  

     

Prázdniny :-)

Jesenné prázdniny sú 28. októbra 2016 (piatok) až 31. októbra 2016 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 (streda).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2016 (piatok) a končia sa 5. januára 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 9. januára 2017 (pondelok).

Polročné prázdniny budú 3. februára 2016 (piatok).

Jarné prázdniny sú v týždni od 6. marca  do 10. marca 2017.

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 13. apríla 2017 (štvrtok) a končia sa 18. apríla 2017 (utorok). Vyučovanie sa začína 19. apríla 2017 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 3. júla 2017. Vyučovanie končí 30. júna 2017 (piatok).

Ako sa k nám dostanete

  Kde sme v meste? Pozrite si mapu časti mesta s našou školou.

  Kde sme vo svete? Pozrite si krátke video.

  Vybrané linky MHD

Linka č.1      Tačevská - Komenského - Nemocnica - AS - Vinbarg kot.-  B.Kúpele a späť

 

Späť na začiatok                                                                                 
NAJ.sk
 

 

[gmiterko@modernyucitel.net]
Posledná aktualizácia: 03-7-2017.